ĐỐI TƯỢNG

Sinh viên khối kỹ thuật (cơ khí, đóng tàu, xây dựng, thiết bị dầu khí) có định hướng làm việc bênh lĩnh vực liên quan đến đường ống dẫu dầu/khí.
Kỹ sư giám sát thi công, kỹ sư vận hành bảo trì liên quan tới hệ thống đường ống muốn phát triển sang mảng thiết kế.
Kỹ sư thiết kế đường ống công nghệ muốn ứng dụng Cad plant 3D vào thiết kế hệ thống đường ống thay cho phần mềm hiện tại.

TỔNG QUAN

Giới thiệu về phần mềm Cad Autoplant và các ứng dụng trong thiết kế đường ống.
Tổng quan về dự án và phạm vi công việc (scope) của bộ phận đường ống trong một dự án.
Tạo và thiết lập các thông số cơ bản của dự án trên phần mềm Cad plant 3D
Tạo và hiệu chỉnh thư viện vật tư theo Specs của dự án, 3D Admin
Modeling 3D phần cấu trúc, thiết bị.
Tạo và add các Nozzles và các đầu chờ của hệ thống đường ống
Routing Piping bằng phần mềm, thêm và hiệu chỉnh các components trên phần mềm theo Cataloges bằng Cad plant 3D
Truy xuất M.T.O và quản lý vật tư dự án, bóc ID mối hàn Xuất và tạo bản vẽ Piping Layout từ mô hình 3D Các loại Supports và cách bố trí Support cho hệ thống đường ống Xuất và edit bản vẽ Isometric, phân biệt Shop weld, Field weld, Field Fit weld và ứng dụng chia Spool trên bản vẽ Isometric. Ứng dụng thiết kế hệ thống đường ống 1 dự án mẫu bằng phần mềm Cad plant 3D

KẾT QUẢ

Nắm bắt được quy trình thực hiện việc thiết kế đường ống cho 1 dự án

Hiểu và làm chủ phần mềm Cad autoplant 3D, ứng dụng được vào trong việc mô hình 3D từ bản vẽ 2D và thiết kế đường ống

Biết cách thiết lập được các components trong hệ thống đường ống theo yêu cầu của specs dự án

Quản lý được vật tư của dự án bằng phần mềm
Biết đọc và ứng dụng được các tiêu chuẩn, nguyên tắc cơ bản trong thiết kế

Truy xuất và từ bản vẽ 3D ra các bản vẽ phục phụ chế tạo, bản vẽ thi công

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Nguyễn Mai Nam, Kỹ Sư thiết kế đường ống. Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh.
Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thiết Kế Đường Ống, kinh nghiệm ứng dụng phần mềm AutoCad 3D Plant trong thiết kế dự án

NỘI DUNG CHÍNH

Bài 1Giới thiệu khóa học
Chương 1Kiến thức cơ bản về hệ thống đường ống và phần mềm Autoplant 3D
Bài 2Tổng quan về phần mềm Autoplant 3D, những ứng dụng
Bài 3Quy trình và Scope của 1 kỹ sư Piping trong 1 dự án, các tiêu chuẩn nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế
Bài 4Tạo và thiết lập thông số ban đầu cho dự án trên phần mềm
Chương 2Ứng dụng Cad plant 3D trong thiết kế đường ống
Bài 5Tạo và hiệu chỉnh thư viện vật tư dự án theo Specs dự án và Cataloge vật tư
Bài 6Modeling 3D thiết bị và cấu trúc, Add nozzle và đầu chờ cho đường ống
Bài 7Routing Piping 3D từ bản vẽ Piping Plant 2D, bố trí các support cho đường ống
Bài 8Tạo thư viện 3D và cách thiết lập thông số các thông số trên phần mềm, cách tra các thông số các components theo Cataloges
Bài 9Truy xuất vât tư M.T.O,bóc ID, bảo ôn, xuất bản vẽ Piping Layout, Isometric và hiệu chỉnh bản vẽ
Bài 10Review test
Chương 3Thực hành thiết kế đường ống cho dự án mẫu bằng phần mềm Cad Autoplant 3D
Bài 11Dựng mô hình 3D các thiết bị và bố trí trên mặt bằng dự án
Bài 12Thiết kế dự án mẫu theo P&ID và 3D plant layout
Bài 13Xuất vật tư, Piping layout, Isometric, Detail support
Bài 14Hiệu chỉnh bản vẽ, chia Spool, bóc ID mối hàn, bảo ôn
Bài 15Xuất toàn bộ bản vẽ ra 3D để review bằng Naviswork
Bài 16Review test
Bài 17Tổng kết khóa học (Final test)