play

Bạn chỉ cần máy tính có kết nối với internet

Ngay sau khi chuyển khoản hoàn thành học phí, người học sẽ được cung cấp 01 tài khoản đăng nhập qua EMAIL, cũng như có hướng dẫn chi tiết cách học, lộ trình học.

CẤP TÀI KHOẢN HỌC ONLINE TRÊN WEBSITE

play

Hướng dẫn đăng nhập

CÁC VIDEO XÂY DỰNG THEO BÀI HỌC

Ví dụ về một video bài giảng ( tất nhiên bạn sẽ được cung cấp đầy đủ tài liệu để thực hành dự án mẫu )

HỖ TRỢ TRONG NHÓM KÍN

Chúng tôi lựa chọn FACEBOOKZALO là 2 phương tiện tương tác chính vì hỗ trợ nhanh và các câu hỏi sẽ không bị trùng lặp, mọi người kết nối với nhau tốt hơn.

Tùy vào bạn hay sử dụng nền tảng nào

Ngoài ra sẽ có EMAIL khi cần thiết